Debata a vaše názory

Toto je můj názor na vývoj včelařství v tomto státě.

Budu rád za. každý názor a reakci, kterou zašlete na vseodnasichvcel@seznam.cz

Ale není to jen o

- výnosech

  • snad každý má zájem na tom, aby měl výnos, který by ho těšil. Bohužel hodně včelařů výnosy zkresluje. PROČ? Kvůli závisti, nebo snad z rozmaru? Vždyť na tom nezáleží. Každý má jiné podmínky a jiné linie včelstev.

- rojivosti 

  • to je stejné jako u výnosů. Jsou včelstva a Včelstva což platí o včelaři a Včelaři.
  • Rojivost není dána jen genetikou matky, ale záleží také na mnoha faktorech - Počasí, snůška, úly a v neposlední řadě na včelaři a jeho technologii včelaření - pozdní rozšiřování plodiště, a nebo, pozdní vytáčení medových zásob. Všechny tyto faktory jsou provázané a včely reagují podle svých potřeb. Vysvětlovat včelám, že mají dělat vše podle včelaře je zbytečné. Naštěstí -jinak, už by jsme je dávno zahubili.

-roztoči

  • (varoa, nebo také kleštík) -  dohady a neskutečné tlachání a omílání o tom jak se ho zbavit nám včelařům vůbec nepomůže. Základ je povolení nových technologií a sběr informací od všech včelařů. Tyto informace přehodnotit (mnoho včelařů lže o své technice léčení, a to nejen z důvodu nezákonnosti, ale i proto že někteří vlastně neléčí vůbec).
  • Léčení prostředky , které používáme několik desítek let nikam nevede, protože se většina odborných pracovníků změnila v ekonomy (vlastních potřeb) a vyhovuje jim tento stav, který trvá mnoho let. Bohužel monopol a lidé ekonomicky, nebo prospěchářsky ovlivnění mluví ve prospěch tohoto monopolu. A přesvědčují sami sebe a ostatní, že to je ta pravá cesta.  BOHUŽEL

 

 

 

 

Mnoho věcí, které nám naše politická a odborná elita předhazuje zastiňuje základní problémy.

1 - nespolupráce menších a větších včelařských komunit -       základ problému ---- boj o koryta

2- úlový brouk -      základ problému----- minimální informace

3- rozmanitost druhů a linií včelstev -      základ problému----  odborná elita, která si politicky  prosadila daný zájem-  Kraňka

4- spolupráce s ostatními státy v prevenci a likvidaci varoa -      základ problému--- boj o koryta odborné elity

5- Zdravotní stav - viry ve včelstvech a jejich vliv na  možné úhyny a oslabení včelstev -        základ problému---  Minimum peněz na výzkum a absence laboratoří.

 

 
TOPlist