Poděkování kamarádovi Jirkovi Přesličkovi

Poděkování

Většinu toho co známe o genetice a chovu včely Buckfast známe od již zesnulého VČELAŘE a nestora

 Jiřího Přesličky

ze Strakonic.

                                                          Včelaře , který byl vždy upřímný a srdečný.

A pomáhal všem a všude, kde o to stáli.

Jirko Děkujeme.