Poděkování

Většinu toho co známe o genetice a chovu včely Buckfast známe od již zesnulého VČELAŘE a nestora

 Jiřího Přesličky

ze Strakonic.

Jirko Děkujeme.